2%

Darujte 2% z vašich daní a prispejte tak na dobrú vec.

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické a právnické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ako postupovať

Zamestnanci
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Tlačivo si stiahnete tu.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Tu si môžete stiahnuť tlačivo.
Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte vyplnené formuláre daňovému úradu poda príslušnosti vášho bydliska.

Firmy, podnikatelia, živnostníci
Pri podávaní daňového priznania vyplňte časť tlačiva, určeného pre venovanie 2% - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Naše údaje pre poukázanie 2%

Názov: Wing Tsun Slovakia
IČO: 53357680
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Staré Grunty 3586/26C
Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PSČ: 84104