BlitzDefence

sebaobrana a blitzdefence

BlitzDefence je jedna z nosných koncepcií výuky sebaobrany a bojového umenia WingTsun. Nie je a samotným bojovým umením, dokonca nie je ani súčasťou tradičného WingTsun. BlitzDefence je koncept, ktorý učí, ako techniky a princípy WingTsun uplatniť v reálnej bojovej situácii.

Konflikt medzi ľuďmi nevzniká náhodne. Má vopred definovaný priebeh. Fyzickému útoku vždy predchádza celý rad udalostí, ktoré vedú ku konfliktu a vrcholia fyzickým napadnutím. Ako to prebieha? Začína to očným kontaktom, ktorý agresor zväčša vedome nadviaže so svojou obeťou. Následne prichádza verbálne napadnutie väčšinou formou urážok. Nasleduje strkanie a potom samotné napadnutie. Tento vopred daný rad udalostí, ktorý je takmer vždy rovnaký, nazývame "rituálny boj".

sebaobrana a blitzdefence

BlitzDefence sa venuje práve situáciám, ktoré prebiehajú podľa pravidiel rituálneho boja. Cieľom BlitzDefence je naučiť rozpoznávať takéto situácie, správne chápať ich jednotlivé fázy a nacvičiť, ako v jednotlivých fázach reagovať. Veľký dôraz je kladený najmä na taktiku a stratégiu boja, na verbálnu a neverbálnu komunikáciu a v prípade, že dôjde k boju, na rýchle a efektívne zneškodnenie útočníka.

BlitzDefence je dôležitou súčasťou bojového umenia, ktorá dáva návod na riešenie konfliktných situácii, umožňuje predvídať ich budúci vývoj a predchádzať prípadným ohrozeniam a možným škodám.
Teoretickou a praktickou zložkou pripraví cvičencov na konfliktné situácie a dáva im reálnu možnosť účinnej sebaobrany.