Čo je EWTO

EWTO

EWTO je skratka pre Európsku WingTsun Organizáciu. Založil ju Keith Ronald Graf von Rothenburg Kernspecht v roku 1976 v nemeckom Kiele. Cieľom EWTO bolo rozšíriť po Európe dovtedy málo známe čínske bojové umenie WingTsun.

foto GM Kernspecht

Profesor Kersnspecht v roku 1975 pozval veľmajstra štýlu WingTsun, Leung Tinga, do Nemecka. V roku 1976 sa konalo prvé verejné predstavenie štýlu WingTsun v Európe. Predstavenia WT sa najprv konali v Nemecku, neskôr aj v iných krajinách, ako napr. Anglicko, Taliansko, Španielsko… V roku 1980 sa sídlo organizácie presťahovalo z Kielu do Heidelbergu, kde boli položené základy pre trénerskú akadémiu EWTO.

V súčasnosti EWTO zahŕňa rad bojových umení, predovšetkým WingTsun a Escrima.

Formálne EWTO spadá pod IWTA (International Wing Tsun Association), ktorej zakladateľom je priamy žiak veľmajstra Ip Mana - Dr. Leung Ting.

foto GM Konig

Národným trénerom pre Slovensko bol v roku 1988 menovaný GM Dr. Oliver König. Je držiteľom 9. veľmajstrovského stupňa vo WingTsun a 5. majstrovského stupňa v Escrima. Spolu so Slovenskom je dodnes národným trénerom aj pre Rakúsko a Česko. Vo WingTsune je aktívny od roku 1982 a od roku 1986 je osobným žiakom veľmajstra Keith. R. Kernspechta. V roku 1994 otvoril EWTO Akadémiu vo Viedni, ktorá je dodnes hlavnou centrálou EWTO pre Rakúsko. Od roku 2008 je členom organizačného týmu EWTO a je jedným z kľúčových členov organizácie.

Od svojho založenia plní EWTO tri základné úlohy:

  • starostlivosť o WingTsun, neustály rozvoj jeho praktickej a teoretickej časti
  • inštitucionálne zoskupenie všetkých európskych WT škôl a trénerov
  • reprezentácia WingTsun na verejnosti.
Najväčší dôraz kladie organizácia na kvalitu vyučovania. Zastáva názor, že úroveň WT škôl by mala byť po celej Európe rovnaká. To zaisťuje jednotný skúškový systém aj zaraďovanie žiakov do príslušných úrovní. Vedenie organizácie neustále pracuje na optimalizácii výuky WT. EWTO každoročne organizuje v mnohých mestách viac než sto seminárov, na ktorých sa vždy môžu zúčastňovať žiaci všetkých európskych škôl. Okrem toho venuje veľkú pozornosť vzdelávaniu trénerov. EWTO každoročne vydáva vlastný časopis WingTsun Welt s nákladom cca. 50.000 výtlačkov, ktorý informuje o novinkách, uplynulých aj budúcich veľkých seminároch, o aktuálnych témach. Preklady niektorých zaujímavých článkov z WingTsun Weltu nájdete aj na našich stránkach v sekcii "Články".

V asi 2.000 európskych školách sa dnes počet žiakov pohybuje až okolo 60.000, pričom podiel žien v jednotlivých školách tvorí 20 - 50%.

EWTO sa celkom právom môže pýšiť tým, že patrí medzi najväčšie profesionálne spolky bojových umení na svete.
Viac o EWTO si môžete prečítať na www.ewto.com

EWTO