Sebaobrana deti

V každodennom živote môžu byť deti vystavené nebezpečným situáciám. Pritom môže ísť o fyzickú aj o psychickú hrozbu. Kurz Sebaobrana pre deti pomáha deťom čo najskôr sa naučiť, ako sa vyhnúť takýmto situáciám a - ak to nie je možné - vedieť, čo môžu robiť. Sebaobrana nie je len o učení sa techniky fyzickej ochrany. V rámci kurzu Sebaobrana pre deti sa deti naučia posilniť svoje sebavedomie, včas rozpoznať nebezpečenstvo a osvoja si správne stratégie, aby sa v nebezpečnej situácii dostali do bezpečia. Sebavedomie je prvým a najdôležitejším krokom k úspešnej sebaobrane. Sebaobrana súčasne rozvíja pohybové a koordinačné schopnosti detí a zlepšuje celkovú kondíciu.

sebaobrana deti

Prečo je sebaobrana pre deti stále dôležitejšia?

Či už šikanovanie cez prestávky v škole alebo možné ohrozenie na ceste do školy, či iné riziká, to všetko sú situácie, kedy môže dôjsť k ohrozeniu dieťaťa. Preto je dôležité, aby sa deti naučili vytvárať svoje hranice a presadzovať ich voči druhým. To začína už tým, že deti sa naučia jasne a jednoznačne povedať "nie". Rovnako dôležité je, aby si uvedomili, ako sa môžu fyzicky brániť a kedy je to potrebné. V kurze Sebaobrana pre deti kladieme zvláštny dôraz na to, aby deti vedeli prejavovať úctu voči ostatným.

Ako vyučujeme sebaobranu?

V rámci výuky v programe Sebaobrana pre deti rešpektujeme vek účastníkov našich kurzov. Vedieme špeciálne kurzy len pre deti, na ktorých sa deti naučia stratégie a techniky tak, aby bola ich sebaobrana účinná. Tieto techniky sú vždy prispôsobené vekovej úrovni detí, pričom uprednostňujeme hravú formu učenia. Súčasťou nášho konceptu je okrem teoretických a praktických aspektov sebaobrany aj tréning pohybovej zdatnosti.

sebaobrana deti

Sebaobrana - kedy by sa ju mali deti učiť?

S aktivitami, ako je sebaobrana pre deti by sa malo začať čo najskôr. Tréning sebaobrany podporuje duševný a telesný rozvoj dieťaťa. Už od samého začiatku sa vaše dieťa učí, ako sa adekvátne správať v určitých situáciách. Rovnako aj ako včas rozpoznávať nebezpečenstvo a ako sa mu vyhnúť. Kurz Sebaobrana pre deti môžu navštevovať deti už od 6 rokov.

Sebaobrana pre deti - naše kurzy vás presvedčia

Sme najväčším poskytovateľom výuky sebaobrany v Európe. EWTO vám ponúka komplexné kurzy založené na dlhoročných skúsenostiach a vysokej kvalite. Spoliehame sa na kombináciu tradičných bojových štýlov starovekej Číny, vedeckých poznatkov z rôznych oblastí a modernej didaktiky.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako sa u nás vyučuje sebaobrana pre deti?

Radi Vám poradíme a ukážeme vám, kde môžete navštevovať naše tréningy. Napíšte nám e-mail na adresu info@ewto.sk alebo si vyberte v zozname našich škôl a kontaktuje priamo príslušného trénera.