História WingTsun

Podľa legendy vznikol WingTsun v Číne na prelome 17. a 18. storočia za vlády druhého cisára dynastie Čching (cisár Kang-hsi vládol v rokoch 1661-1722). Prívrženci šaolinského kung-fu štýlu sa stali natoľko známymi, že sa ich začal obávať aj cisársky dvor. Cisár sa teda rozhodol mníchom z kláštora, stojaceho na hore Sung v provincii Che-nan (Henan), vyhlásiť vojnu. Chrám sa však podarilo dobiť až v roku 1723 vďaka ľsti a zradnému spojeniu sa niekoľkých mníchov s veliteľom cisárovho vojska. Veľký požiar prežilo len veľmi málo mníchov. Zachránili sa iba piati významní majstri, ktorí sa rozptýlili po celej Číne: Ng Mui, Chi Shin, Pak Mei, Fung To Tak a Miu Hin.

Ng Mui

Mníška Ng Mui sa usadila v kláštore Bieleho žeriava na hore Tai-Leung, na hranici provincií Szechuan a Yunnan. Ako žena však nemala dostatok sily na praktizovanie tvrdého Shaolinského Kung Fu, v ktorom bol aspekt sily kľúčový. Preto sa venovala vývoju nového štýlu. Tento bol pravým opakom štýlov starých, v ktorých víťazil ťažší a silnejší. Jej nový štýl bol poddajný proti hrubej sile, obsahoval len techniky využiteľné v boji a neobsahoval hlboké postoje starých štýlov.

Yim Wing Chun

Ng Mui sa behom svojho pobytu na hore Tai-Leung spriatelila s predavačom tofu Yim Lee a jeho dcérou Wing Chun (v preklade „krásna jar“). Jedným z nápadníkov krásnej Yim Wing Chun bol miestny bitkár Wong, známy svojím hrubým chovaním. Dedinčania sa ho báli, pretože bol majstrom bojového umenia. Wong žiadal o ruku Yim Wing Chun pod vyhrážkami násilia. Yim Wing Tsun však bola už ako mladá zasnúbená s mladíkom menom Leung Bok Chau, z rodiny obchodníka so soľou. Keď sa o tom dopočula Ng Mui, chcela im pomôcť. Rozhodla preto, že naučí Yim Wing Tsun bojovať svojím novým štýlom. Vzala ju ako svoju žiačku do kláštora Bieleho žeriava. Asi po troch rokoch výuky nového štýlu u Ng Mui sa Yim Wing Chun vrátila späť k otcovi, už však ako majsterka v Kung Fu.
Netrvalo dlho a objavil sa Wong, ktorý sa stále dožadoval sobáša s Yim Wing Tsun. Tentokrát však pred ním neutiekla. Naopak vyzvala ho na boj. Wong si bol svojím víťazstvom celkom istý a už sa tešil, že dosiahne svoje. Veľmi sa však mýlil, pretože Yim Wing Chun ho zrazila na zem, kde zostal len nehybne ležať.

Aj po tomto víťaznom boji pokračovala Yim Wing Chun v cvičení u majsterky Ng Mui. Tá sa však po nejakej dobe rozhodla pokračovať vo svojej ceste a odísť z kláštora. Svojej žiačke povedala, aby nový štýl nevyučovala verejne, ale aby si našla vhodného nasledovníka.

Leung Bok Chau

Yim Wing Tsun sa vydala za svojho snúbenca Leung Bok Chaua, ktorý bol sám bojovníkom Kung Fu. Leung Bok Chau si myslel, že jeho slabá žena nemôže rozumieť bojovému umeniu viac, než on. Až kým sa sám nepresvedčil a neporovnal svoje Kung Fu s umením svojej ženy. Zostal šokovaný! Koľko krát spolu bojovali, toľko krát bol porazený. Umenie svojej ženy obdivoval a začal s ňou pravidelne cvičiť. Učil sa od nej tak dlho, kým sám neovládol techniky na úrovni majstra. Na počesť svojej ženy pomenoval toto bojové umenie po nej.

Leung Lan Kwai

Po čase odovzdal Leung Bok Chau znalosť bojového umenia ďalej - jednému bylinkárovi a kuchárovi menom Leung Lan Kwai. Ten však nikdy nechcel toto umenie odovzdať ďalej a zverejniť. Svoje znalosti o Kung Fu starostlivo tajil. Ani jeho najbližší priatelia nevedeli, že je majstrom Wing Chun Kung Fu. Až raz ho verejne napadla skupina bitkárov a keď si s celou skupinou poradil, bolo jeho tajomstvo prezradené.

Wong Wah Bo

Leung Lan Kwai potom prijal za žiaka herca z divadelnej spoločnosti „Červená Džunka“, ktorý sa volal Wong Wah Bo.

Medzi členmi „Červenej Džunky“ sa istý čas skrýval aj jeden z piatich preživších - majster Chi Shin, ktorý rovnako ako Ng Mui unikol veľkému požiaru kláštora Šaolin. Majster Chi Shin mal žiaka menom Leung Yee Tei, ktorého naučil techniku boja so šesť a pol stopy dlhou palicou. Leung Yee Tei s Wong Wah Bo navzájom obdivovali techniku toho druhého a tak sa navzájom začali učiť. Tak sa WingTsun obohatil o techniku boja s dlhou palicou. Počas výuky obaja zistili, že technika s dlhou tyčou sa dá dobre vylepšiť použitím princípov z WingTsun Kung Fu a Chi Saom.

Leung Jan

Ako veľmi starý muž prijal Leung Lee Tei za svojho žiaka Leung Jana známeho lekára a lekárnika z mesta Foshan v provincii Kwantung. Leung Jan pochádzal z dobrej rodiny, bol veľmi dobrý a obľúbený lekár. Vo svojom voľnom čase sa venoval literatúre a umeniu boja. Veľa študoval rôzne bojové štýly a dlho hľadal taký, ktorý by mu vyhovoval po všetkých stránkach. Taký, ktorý by rozumne a prakticky využíval jednoduché pohyby. Po stretnutí s Leung Yee Teiom sa začal učiť jeho WingTsun. Sláva o jeho umení a schopnostiach v boji sa veľmi rýchlo rozšírila a priniesla so sebou mnoho výziev na súboj. Porazil všetkých svojich vyzývateľov a vyslúžil si titul „kung-fu kráľ štýlu WingTsun“.

Drevený Wah a Wah Zmenárnik

Leung Jan nechcel verejne učiť WingTsun. Študentov prijímal preto, že pre svoje štúdie WingTsun potreboval partnera na cvičenie. Hneď vedľa jeho lekárne, kde po večeroch trénoval, pracoval menič peňazí - Chan Wah Shun, prezývaný aj "Zmenárnik Wah". Jemu sa Kung Fu veľmi páčilo a túžil sa stať žiakom majstra Leung Jana. Ten ho však odmietol. Preto Chan Wah Shun tajne pozoroval majstra pri cvičení a pokúšal sa napodobňovať ho.

Zoznámil sa s jedným z majstrových žiakov, ktorý mal prezývku „Drevený Wah“, pretože trénoval tak tvrdo, že často odrazil svojimi tvrdými pažami silné „ruky“ na drevenom panákovi. Po nejakej dobe prehovoril "Dreveného Waha", aby ho tajne, bez vedomia majstra Leung Jana naučil niektoré pohyby z Wing Tsun Kung Fu. Keď raz večer majster Leung Jan nebol prítomný na hodine, priviedol „Drevený Wah“ Chan Wan Shuna medzi ostatných žiakov. Keď sa ostatní dozvedeli, akým spôsobom sa už dlhú dobu Chan Wah Chun učí WingTsun, vyzval ho Leung Tsun (majstrov syn) na testovací súboj. Leung Tsun však nikdy netrénoval tak usilovne, ako napr. "Drevený Wah". Počas súboja ho Chan Wah Shun udrel dlaňou tak, že Leung Tsun spadol na majstrovu obľúbenú stoličku, na ktorej sedel vždy počas výuky a zlomil jej jednu nohu. Všetci sa veľmi zľakli. Nohu na majstrovej obľúbenej stoličke nešikovne pripevnili a zamaskovali. Keď sa ešte v ten večer majster usadil na svoju obľúbenú stoličku, aby sa navečeral, tá sa pod ním rozpadla. Keď sa svojich synov vypytoval, čo sa stalo, dozvedel sa celú historku o návšteve Chan Wah Shuna. Poslal teda „Dreveného Waha“, aby návštevníka priviedol. „Drevený Wah“ si myslel, že majster chce Chan Wah Shuna potrestať, a preto namiesto toho, aby ho priviedol, doporučil mu opustiť mesto pred hnevom veľkého majstra Leung Jana. Neskôr však pochopil, že majster chcel len vidieť koľko sa toho Chan Wah Shun naučil, a tak „Drevený Wah“ svojho kamaráta vyhľadal a priviedol. Potom čo ho majster Leung Jan vyskúšal, prijal ho za svojho žiaka.

Yip Man

Chan Wah Shun nemal vlastnú školu. Prenajímal si priestory podľa potreby. Behom 36 rokov svojej výuky mal dohromady len 16 študentov. Svojho posledného žiaka, Yip Mana, prijal Chan, keď mal sedemdesiat rokov. Učil ho tri roky a pred svojou smrťou požiadal svojho druhého žiaka, aby pokračoval vo vedení Yip Mana po jeho smrti.
Yip Man je legendou bojového umenia a veľkou osobnosťou WingTsun. Bol posledným veľmajstrom, ktorého uznávajú všetky súčasné odnože WingTsun (Wing Chun).