Sebaobrana muži

Sebaobrana je pre mužov v dnešnej dobe dôležitou otázkou. Každý, kto sa naučí brániť sa, nájde vhodné riešenie vo väčšine ohrozujúcich situácií. Či už je to na štadióne medzi opitými fanúšikmi futbalu, alebo v pouličnej bitke, do ktorej ste nedobrovoľne zapojený, či v núdzovej situácii, v ktorej chcete pomôcť iným. V takýchto situáciách vám špeciálne techniky sebaobrany môžu zachrániť vlastný život alebo životy druhých.

EWTO ponúka kurzy Sebaobrana pre mužov, ktoré sú prispôsobené mužom a ich silným alebo slabým stránkam. Muži zvyčajne spadajú do iných nebezpečných situácií ako ženy. A aj ich správanie voči potenciálnym útočníkom je odlišné. Sebaobrana pre mužov preto musí spĺňať veľmi špecifické kritériá a to zohľadňujeme v našich kurzoch.

prečo sebaobrana muži

Prečo je sebaobrana pre mužov dôležitá?

Muži sa často ocitnú v úlohe ochrancu, a preto sa veľakrát nevyhnú fyzickým stretom. Existujú aj špeciálne situácie, ktoré vyžadujú zvláštnu formu sebaobrany. Patrí k nim napr. rituálny boj. Konflikt medzi ľuďmi totiž nasleduje osobitnú schému, riadi sa určitými pravidlami. Kto pozná tieto pravidlá, dokáže predvídať budúci vývoj ohrozujúcej situácie a lepšie zvládnuť konflikt. Niekedy sa dokonca môže sa stať, že na jedného človeka zaútočí aj niekoľko útočníkov naraz. Aj to treba brať do úvahy pri kurze Sebaobrana pre mužov.

ako sa vyučuje sebaobrana muži

Ako sa muži u nás učia sebaobranu

V EWTO ponúkame jedinečnú systematickú výučbovú a tréningovú metódu na rozvoj schopností, ktoré vedú k tomu, aby bola sebaobrana účinná. Základom nášho konceptu je čínske bojové umenie WingTsun. WingTsun je tradične považované za jedno z najefektívnejších bojových umení. Zároveň je ľahké sa ho naučiť. Pohybové sekvencie sú založené na prirodzenom pohybe ľudského tela. Nie sú preto potrebné žiadne predchádzajúce znalosti na to, aby ste sa naučili potrebné techniky. WingTsun okrem iného zlepšuje vnímanie. Naučíte sa byť schopní presadiť sa aj proti fyzicky nadradenému súperovi. Často sa pri tom využíva sila súpera proti nemu samému. Klasické lekcie WingTsun sú v EWTO rozšírené prostredníctvom moderných vyučovacích metód. Tie sú založené na zisteniach desaťročia trvajúceho vedeckého výskumu a preukázateľných skúsenostiach odborníkov z radov polície, špeciálnych jednotiek a bezpečnostných zložiek. Toto zahŕňa, okrem iného, BlitzDefence. Ide o program sebaobrany špeciálne vyvinutý pre boj s mužmi. Napríklad sa môžete naučiť, ako používať svoj hlas vedome, prevziať dominantné postavenie alebo dosiahnuť nadradenú pozíciu gestami. Okrem toho budete vyškolení, aby ste vopred rozpoznali nebezpečné situácie a mohli sa tak vyhnúť fyzickému stretu.

Sebaobrana pre mužov je veľmi intenzívna a rôznorodá

Ponúkame vám širokú škálu v oblasti sebaobrany mužov, efektívnej a intenzívnej zároveň. Náš program kurzov Sebaobrana pre mužov zahŕňa:

  • Tréning všímavosti
  • Rozvoj efektívnej schopnosti sebaobrany
  • Realistické školenie scenárov sebaobrany a hry v rolách
  • Bojové umenie, ktoré nie je orientované na silu, ale na účinnosť
  • Pohyb, ktorý podporuje kondíciu a zdravie
prečo sebaobrana pre mužov bez zbraní

Prečo sebaobrana pre mužov bez použitia zbraní?

Sebaobrana bez zbrane je pre mužov veľmi potrebná. Právne predpisy o zbraniach sú totiž v celej Európe veľmi reštriktívne. Súkromné vlastníctvo zbraní podlieha prísnym právnym predpisom. To platí aj pre ich použitie. V konkrétnych prípadoch núdze je síce možné na sebaobranu použiť zbraň a situácia môže byť posudzovaná ako nutná obrana. Stále však hrozí veľké riziko zranenia na oboch stranách. Ďalším dôležitým bodom, ktorý hovorí za sebaobranu bez zbrane, je ich obmedzená použiteľnosť. Mnoho zbraní, ktoré možno použiť na obranné účely, sú vhodné iba pre určité priestory. Účinok použitia obranných sprejov na voľnom priestranstve je zväčša malý. Podobne je to napr. aj s použitím palíc v úzkych priestoroch.

Ktorú techniku kedy použiť, aby bola sebaobrana účinná?

V kurze Sebaobrana pre mužov učíme techniky a stratégie, ktoré môžete použiť v konkrétnych situáciách. Cieľom je, aby ste mohli inštinktívne aplikovať techniky sebaobrany bez toho, aby ste o tom museli premýšľať. Hoci trénujeme situácie čo najviac podobné realite, tréningy prebiehajú v príjemnej atmosfére, ktorá vytvára pozitívne vzdelávacie prostredie. Posilnite svoje sebavedomie kurzom Sebaobrana pre mužov u nás a naučte sa, ako sa presadiť.

Sebaobrana pre mužov - naše kurzy vás presvedčia

Sme najväčším poskytovateľom výuky sebaobrany v Európe. EWTO vám ponúka komplexné kurzy založené na dlhoročných skúsenostiach a vysokej kvalite. Spoliehame sa na kombináciu tradičných bojových štýlov starovekej Číny, vedeckých poznatkov z rôznych oblastí a modernej didaktiky.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako sa u nás vyučuje sebaobrana pre mužov?

Radi Vám poradíme a ukážeme vám, kde môžete navštevovať naše tréningy. Napíšte nám e-mail na adresu info@ewto.sk alebo si vyberte v zozname našich škôl a kontaktuje priamo príslušného trénera.