Letné EWTO sústredenie pre deti

Tento rok sa uskutočnilo prvé letné sústredenie pre deti pod vedením Lukáša a Braňa Klačanských. Sústredenie sa konalo na Duchonke a trvalo 5 dní.

Deti absolvovali 10 tréningových jednotiek, ktoré boli zamerané na fyzickú, technickú a psychickú zdatnosť.
Na posledný tréning sa prišli pozrieť aj rodičia. Prebiehal v spolupráci s tzv. WT dospelákmi, ktorým ďakujeme za pomoc pri tréningu.
Program bol zavŕšený spoločnou opekačkou v rodinnej atmosfére.
S priebehom celého sústredenia sme boli spokojní. Reakcie detí a rodičov boli veľmi pozitívne.

Tešíme sa preto na ďalšie ročníky.