Čo je WingTsun

WingTsun je tradičné čínske bojové umenie. Možno ho zaradiť medzi vnútorné štýly veľkej školy WuShu/KungFu.
Je jedným z najefektívnejších bojových umení vôbec. Vychádza zo starých čínskych tradícií a zakladá sa na taoistických myšlienkach. Efektívne využíva pohyby a energiu celého tela a v boji dokonca aj energiu súpera. Ide o komplexný systém, ktorý sa po dlhé desaťročia vyvíjal a stále vyvíja v rukách najvyšších majstrov. Každý pohyb v ňom má svoj zmysel. Každý na niečo nadväzuje a niečomu predchádza.

História WingTsun začína na prelome 17. a 18. storočia. Odvtedy sa neustále vyvíja. V súčasnosti aj najmä vďaka prof. Keith R. Kernspechtovi, ktorý vedecky skúma boj ako celok a naďalej rozvíja a dopĺňa WingTsun pre účely sebaobrany v dnešnej dobe. Vývoj spoločnosti je dnes veľmi rýchly a spolu s ním sa menia aj spôsoby útoku a boja na ulici. Na tieto zmeny potrebuje WingTsun ako účinný štýl sebaobrany náležite reagovať.

WingTsun je priamočiary, funkčný systém, postavený na princípoch. Špecializuje sa na boj zblízka. V boji sa nespolieha na vopred naplánovaný súbor techník. Súper totiž môže byť nevyspytateľný. V boji nie je čas rozmýšľať nad odvetnou technikou. Uplatnenie princípov je však automatické, spontánne a je možné ich aplikovať vždy.

WingTsun je spojením tradície bojového umenia a vysoko reálnej sebaobrany. Učí nielen, ako riešiť problémy, ale aj ako im aktívne predchádzať.

sebaobrana história wingtsun


História WingTsun

Vznik WingTsun sa datuje do obdobia vlády Kang-hsi, druhého cisára dynastie Čching (Qing), ktorý vládol v rokoch 1661-1722. Podľa legendy v tom čase vytvorila WingTsun mníška NG Mui z kláštora v Šaoline ako úplne nový bojový štýl odlišný od dovtedy známych štýlov.

Čítať ďalej...


sebaobrana wingtsun princípy


WT princípy

WingTsun je komplexné bojové umenie. Nie je len jednoduchým súborom techník, ktorých kombinácie sa donekonečna drilujú. Je to premyslený bojový koncept, ktorý sa riadi princípmi. Vďaka princípom je možné ľahšie nájsť riešenie na každú situáciu.

Čítať ďalej...


sebaobrana wingtsun veľkých 7


Veľkých 7 zručností

Jedná sa o sedem zručností nevyhnutných pre rozvoj WingTsun bojovníka. Vybrusujú jeho duševné a fyzické schopnosti, potrebné pre boj. Pomáhajú odpovedať na nasledujúce otázky a myslieť na ne behom svojho tréningu: „Ktoré schopnosti potrebujem pre boj? Ako možno tieto schopnosti získať?

Čítať ďalej...


sebaobrana blitzdefence


BlitzDefence

BlitzDefence je koncept, ktorý pomáha riešiť najčastejšie sa vyskytujúce konfliktné situácie. Predtým ako dôjde k reálnemu boju dochádza totiž k určitým zažitým rituálom. Ak dokážeme tieto rituály čítať, môžeme sa na vznikajúci konflikt vopred pripraviť a situáciu lepšie zvládnuť.

Čítať ďalej...