WT princípy

WingTsun sa od iných bojových štýlov líši viacerými prvkami. Jedným z najdôležitejších rozdielov je spôsob, akým funguje a čím sa riadi. WingTsun totiž nie je súborom techník. Je to bojový koncept, ktorý sa riadi princípmi. Pohyby a techniky, použité v boji, vychádzajú až z princípov. Je to niečo ako univerzálny návod, ako reagovať v boji. Týmto návodom sa v boji riadi naše myslenie, stratégia, taktika a pohyb.

WingTsun sa riadi štyrmi princípmi. V prvej fáze boja dokonca len jedným.

4 bojové princípy WingTsun

princípy wingtsun

1. Ak je cesta voľná, udri!

Ak sa ocitnete v situácii, že sa musíte fyzicky brániť, bojujte s takou razanciou, aby vaša obrana bola účinná. Presne podľa starého príslovia: „Najlepšia obrana je útok“. A WingTsun to vo svojom prvom princípe naplňuje bezo zvyšku. Ak agresor prekročí pomyselnú líniu, za ktorou ste ešte v bezpečí, vyrazte mu oproti protiútokom. Postavenie vašich rúk je v takom tvare, že tvoria obranu a útok súčasne (tzv. klin). S veľkou pravdepodobnosťou bude týmto „vstupom“ boj ukončený, a na ďalšie princípy už nedôjde. Nebráňte sa žiadnym blokom či krytom, ale preberte iniciatívu. Aj keby bola akákoľvek defenzívna technika v danom okamžiku účinná, nič by to neriešilo. Súper by mohol ďalej pokračovať vo svojich útokoch. Vy naproti tomu obráťte role a z obete sa stane lovec. To je veľmi účinné aj z hľadiska psychológie. Je to bleskurýchla výmena rolí, na ktorú nebýva žiadny agresor pripravený a nie je schopný jej vedome čeliť.

2. Ak nie je cesta voľná, lep sa!

Jediná odpoveď na vašu reakciu, ktorá agresorovi zostáva, je skôr reflexívna. Zabaliť sa, zablokovať váš kontra útok. Vznikne vzájomný kontakt medzi vaším a súperovým telom. Tento kontakt v reálnom čase trvá veľmi krátku dobu. Tým je však naplnený druhý princíp. Ak dôjde zo strany agresora k tejto odpovedi a „zavrie tak dvere“ vášmu protiútoku, v tom istom okamžiku sa zákonite otvoria dvere niekde inde. V tomto momente sa posúvate k tretiemu princípu:

3. Ak je sila protivníka väčšia, ustúp!

Ak sa protivníkovi podarí odolať alebo vyhnúť vášmu protiútoku, využite tento vytvorený kontakt na získanie kontroly nad súperom. Toto sa odohráva pomocou hmatových reflexov. Spätná reakcia mozgu na hmatové podnety je rýchlejšia ako na zrakové podnety. To vám umožňuje reagovať rýchlejšie, než by ste dokázali reagovať na základe očného kontaktu. Rádovo v stotinách sekundy. Je to schopnosť, ktorá sa vo WingTsun neustále trénuje a žiaci si ju osvojujú dlhú dobu pomocou špecifických cvičení. Vďaka tomu dokážete včas a veľmi rýchlo reagovať. Využijete protivníkovu silu ako informáciu, kde je cesta zatvorená, a okamžite cez hmat získate ďalšie informácie, kde je cesta volná. Tým sa opäť vraciate k prvému princípu - opäť sa naskytne volná cesta k ďalšiemu útoku. Zacyklením týchto troch bodov sa potom z vašej obrany stáva neustály a neprerušovaný útok, až do konečnej eliminácie agresora.

4. Ak súper ustupuje, nasleduj ho!

Ak začne útočník pod tlakom vášho protiútoku ustupovať, napĺňate myšlienku posledného princípu a protivníka nasledujte. Nesmiete mu už dať šancu, aby vás znova začal ohrozovať. Či už by to bolo v dôsledku toho, že sa spamätal z "prekvapenia" vašou obranou alebo by mohol vytiahnuť nejakú zbraň. Obrana musí byť dokončená takým spôsobom, aby ste si mohli overiť, že vám alebo zúčastneným už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo od jeho priateľov. Vy potom môžete začať riešiť fázu po boji a dostať situáciu plne pod vašu kontrolu.