Sebaobrana ženy

Ženy sú v nebezpečných situáciách na tom často fyzicky horšie ako ich protivník a preto sa ľahko dostávajú do úlohy obete. Stávajú sa obeťami fyzického, ale aj psychického násilia. Koncept sebaobrany, ktorý EWTO používa, ukazuje, ako sa môžete brániť a posilniť svoje sebavedomie. Je to špeciálny tréningový program pre ženy. Ukážeme vám, ako sa môžete brániť a presadiť sa. Naučíte sa ukázať svoje hranice a brániť ich. Špeciálny výcvik Sebaobrana pre ženy je navrhnutý tak, aby vám ukázal, ako sa nedostanete do úlohy obete a ako sa z nebezpečných situácií môžete dostať do bezpečia.

prečo sebaobrana pre ženy

Prečo sebaobrana pre ženy?

Jedným z hlavných dôvodov je, samozrejme to, že vám pomôže dostať sa z nebezpečenstva s čo najmenšími následkami. Platí to aj v prípade, keď je súper fyzicky nadradený. V rámci kurzov Sebaobrana pre ženy sa ženy učia, ako realisticky posúdiť nebezpečné situácie a ako sa nedostať do úlohy obete. Ukážeme vám, ako dokážete zvládnuť ohrozujúce situácie a uvedomiť si svoje silné stránky. Samozrejme, sebaobrana pre ženy nie je zameraná len výlučne na zvládnutie nebezpečných situácií. Ukážeme vám, ako môžete byť v každodenných situáciách sebavedomá, sebaistá a sama sebou.

kurz Sebaobrana pre ženy

Kurz Sebaobrana pre ženy - technika, s ktorou sa vždy ubránite

Základnými cieľmi našich kurzov Sebaobrana pre ženy sú: vymedziť hranice - strážiť hranice - brániť hranice. Technika by mala podporiť vaše sebavedomie, ukázať vaše silné stránky a prostredníctvom odhodlania vám poskytnúť novú slobodu. Výučbový koncept v kurzoch je kombináciou tradičného bojového umenia WingTsun a moderných prostriedkov riešenia konfliktu. V našom programe Sebaobrana pre ženy, predstavujeme aj systém BlitzDefence, holistickú sebaobranu pre ženy. Cieľom je vyhnúť sa nebezpečným situáciám a ohrozujúce situácie ukončiť podľa možnosti bez násilia.
Kurzy Sebaobrana pre ženy sú založené na základoch čínskeho bojového umenia WingTsun. Je to jeden z najúčinnejších bojových štýlov a je mimoriadne vhodný pre výuku realistickej sebaobrany. Je zaujímavé, že WingTsun vyvinula žena - čínska mníška a ako prvému žiakovi ho odovzdala tiež žene, po ktorej je toto bojové umenie pomenované. Je to sebaobrana od žien pre ženy.
Techniky WingTsun boli v EWTO rozšírené o najnovšie poznatky vedy a výskumu a o skúsenosti rôznych odborníkov z oblasti bezpečnosti.

Prečo je naša sebaobrana pre ženy taká výnimočná?

Naša Sebaobrana pre ženy vám pomôže vyzdvihnúť vaše silné stránky a trénovať vaše vnímanie nebezpečenstva. Na tréningoch vám ukážeme, aké techniky použiť proti najčastejším útokom, aby bola vaša sebaobrana účinná. Vyskúšate si riešenie krízových situácií prostredníctvom hrania rolí a simulovania konkrétnych reálnych scenárov. Naučíme vás využívať silu súpera vo svoj prospech a cielene hľadať jeho slabé stránky. Na tréningoch sebaobrany vám ukážeme, ako v určitých situáciách adekvátne reagovať. Nemusíte byť športoví profesionáli ani nemusíte mať špeciálne fyzické predpoklady. Sebaobrana pre ženy je vhodná pre všetky ženy. Krok za krokom vám ukážeme, ako rozpoznať ohrozujúce situácie a ako vyriešiť aj zložité konflikty. Vytrénujeme váš cit pre hrozby, aby ste zabránili konfliktom v budúcnosti.

Sebaobrana pre ženy - naše kurzy vás presvedčia

Sme najväčším poskytovateľom výuky sebaobrany v Európe. EWTO vám ponúka komplexné kurzy založené na dlhoročných skúsenostiach a vysokej kvalite. Spoliehame sa na kombináciu tradičných bojových štýlov starovekej Číny, vedeckých poznatkov z rôznych oblastí a modernej didaktiky.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako sa u nás vyučuje sebaobrana pre ženy?

Radi Vám poradíme a ukážeme vám, kde môžete navštevovať naše tréningy. Napíšte nám e-mail na adresu info@ewto.sk alebo si vyberte v zozname našich škôl a kontaktuje priamo príslušného trénera.