Predstavenie 3. disciplíny bojových umení pod záštitou EWTO: "CESTA GM SAM CHIN-a"

Editoriál Keith R. Kernspecht
Ak sa niekto stane majstrom v jednom umení, mal by začať úplne odznova ako začiatočník v umení ďalšom.
Týmto spôsobom je možné bojovať s vlastným egom, zostať mladý mysľou aj telom a môcť znova skúsiť proces učenia – z pohľadu študenta – a zároveň sa tak zlepšovať ako učiteľ! V oblasti bojových umení poznám niekoľkých majstrov, ktorí podstúpili takéto dobrodružstvo vo veku takmer 70 rokov.

Myslím, že je dôležité, aby som preložil tento krátky „System Guide“ (Sprievodca systémom) od svojho kolegu a osobného mentora, veľmajstra (GM) Sam F. S. China, a predstavil ho mojim WingTsun študentom ako aj ďalším čitateľom. Štýl Zhong Xin Dao považujem za najlogickejší vnútorný (!) systém bojového umenia, ktorý som dosiaľ stretol. V minulosti bol známy ako "škola majstrov", pretože iba ľudia, ktorí už boli majstri vo svojej oblasti, mali šancu byť prijatí GM Chinon Lik Keongom, otcom môjho mentora GM Sama China.

Žiaľ, nepoznal som tento „System Guide“ predtým, než som vydal nemecké vydanie mojej knihy "Inner WingTsun".

Keď v roku 2014 GM Sam Chin čítal anglickú verziu mojej knihy „Inner WingTsun“ s mojou "Linkage Theory" (teória väzby/spojenia), bol prekvapený, aké podobné sú naše dva systémy.

Táto podobnosť je čiastočne spôsobená samotným Wing Tsunom a z veľkej miery teoretickým štúdiom, ktoré som dostal od môjho mentora a priateľa univerzitného Prof. Dr. Horsta Tiwalda. Wing Tsun som sa naučil od GM Leung Tinga (1976 - 2008), ktorý bol privátnym študentom GGM Yip Mana. Horst Tiwald bol vynikajúcim psychológom, filozofom a vedeckým pracovníkom v oblasti športu a pohybu a mal hlboké znalosti v Zen-Budhizme a princípoch uvedomenia. A práve na a princípoch uvedomenia GM Sam Chin založil svoj rodinný systém. Bol to takisto Horst Tiwald, ktorý na jednej strane chválil mňa, pretože v porovnaní s príbuznými variantmi bolo moje Wing Tsun ako "z inej planéty", ale na druhej strane poukázal na to, že všeobecne vo Wing Chun niečo chýba. Ide o progresívne budovanie štruktúry a staré čínske energetické učenia. Tieto boli pravdepodobne stratené počas toho ako bol systém vyučovaný a odovzdávaný s cieľom čo najrýchlejšie vybudovať bojové zručnosti. Ako expert v teórii troch klasických vnútorných štýlov (TaiChi, Hsing-I / Yi Chuan, Pakua atď.) Horst Tiwald podľa toho vytvoril pre mňa program, na základe ktorého som navštevoval - zvyčajne inkognito - celkom 9 škôl interných (predovšetkým čínskych ale aj japonských a kórejských) štýlov a potom som ich aj podrobne skúmal.

Samozrejme som aj testoval svoje vlastné zručnosti, založené na mojich 57-rokoch skúseností z bojových umení (Judo, Ju-Jitsu, wrestling, Aikido, Karate, Kempo, Hapkido, Escrima, Bruce Lee KungFu) a predovšetkým Wing Chun a Wing Tsun, voči týmto interným systémom.

Mne a mojej dcére Natalie sa niektoré z týchto štýlov natoľko páčili, že som ich študoval priamo od ich veľmajstrov, zatiaľ čo Natalie sa ich naučila úplne od začiatku ako „todai“ alebo “adoptovaná dcéra“ v súlade s čínskou tradíciou. Ako som však čoskoro zistil, nestačí sa učiť len jeden z klasických interných štýlov. Po tom, čo ste absolvovali 20 až 30 rokov cesty bojovými umeniami, váš majster, ktorý od detstva trénuje 3 až 5 štýlov, vám odporúča pridať ďalší, a potom ďalší, aby ste získali určité dodatočné vlastnosti a schopnosti, ktoré prvý štýl nebol schopný poskytnúť. Pomerne veľa „internistov“ sa dokonca učí vonkajšie štýly, ako napríklad box, aby ich umenie bolo plnohodnotné. Keď som raz oznámil moje nedávne skúsenosti zo štúdia jedného interného štýlu svojmu mentorovi Horstovi Tiwaldovi, povedal mi: "Nie je to zlé, ale do popredia nedali uvedomenie, ale skôr silu predstavivosti. Musíme teda ďalej pokračovať v hľadaní! "

A tak po návšteve mnohých ďalších interných majstrov (Tai Ki Ken Kempo, Tai Chi, Hsing-I, Pakua, Yi Chuan, Da Cheng Chuan atď.) sme s Natalie v roku 2014 konečne našli GM Sam China, ktorý rýchlo prehliadol moje inkognito: "Prečo ste ma prišli navštíviť? Ste už veľkým majstrom KungFu, s ohromným množstvom škôl a študentov vo svete."

Odpovedal som:
"Je pravda, že mám veľa študentov v Európe. Podľa mňa je však potrebné dosiahnuť tri veci k tomu aby som bol plnohodnotný: správna štruktúra, energia na generovanie sily bez námahy (pretože moja svalová sila už nie je, aká bývala) a tiež chcem mať Vašu sofistikovanú techniku v bode kontaktu so súperom."
"Koľko času máte?", spýtal sa môj zvolený mentor.
Zostali sme asi 3 týždne a GM Chin nás viedol viac ako 8 hodín denne a to vrátane prestávok na obed a večeru. Všetko to bolo o filozofii, o Zene, o konceptoch. GM Chin bol ešte príliš slabý na praktické lekcie, pretože sa práve zotavoval po vážnej operácii.

Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že nekupujem "mačku vo vreci". A tak som hneď na začiatku požiadal GM China, či môžem otestovať dotyk s jeho rukami. Napriek jeho oslabenému stavu som cítil nejakú formu (vtedy) nevysvetliteľnej tajomnej sily, ktorá na mňa pôsobila, a doslova ma zmrazila na mieste už pri prvom dotyku. Moja horná časť tela (ramená) ani dolná časť tela (nohy) sa nemohli pohybovať tak, ako som potreboval, aby som použil svoje techniky. Samozrejme, že sme v skutočnosti nebojovali. Iba sme sa priateľsky porovnávali. Ale nebolo treba veľa predstavivosti, aby som si uvedomil, aké zručnosti musí tento úžasný človek mať v dobrom zdraví. A ja som ich chcel tiež! Po tejto malej demonštrácii, ktorú GM neskôr každým dňom ešte zosilňoval, som bol presvedčený, že som nikdy neinvestoval svoj čas efektívnejšie, ako teraz.

Tri týždne v roku 2014 sa postupne zmenili na roky a dnes (november 2017) sa s Natalie tešíme z 300 vyučovacích dní so 6 až 8 hodinami teórie a praxe, t.j. asi 2 000 súkromných hodín. Sotva teraz prejde mesiac bez toho, aby sme tento systém študovali priamo s GM Chinom a jeho rodinou ZXD.

Zatiaľ čo sa Natalie učila od začiatku, GM Chin sa v mojom prípade rozhodol obrátiť proces a - podľa štýlu učenia jeho zosnulého otca, GM Chin Lik Keonga – začať od úrovne na ktorej som práve bol. Inými slovami, začali sme s jeho najvyšším programom a už niekoľko rokov pracujeme smerom nadol. Dúfam, že sa stretnem niekde v strede s Natalie, ktorá postupuje smerom zdola nahor.

Okrem toho som sa naučil aj zručnosť, ktorú prof. Tiwald nazval "zipsová metóda" - rovnako ako pri zipse sa obe strany musia spojiť. Absolvoval som „hodiny gramatiky“ aj v "Zhong Xin Dao", ktoré sa robia pomocou inteligentne koncipovaných sólových a partnerských cvičení. Ich cieľom nie je naučiť sa samotné cvičenie, ale skôr ich použiť na získanie určitých poznatkov o podstate veci.

Mali sme šťastie, že sme prišli v pravý čas a že sme sa stali poslednými "closed door“ (privátnymi) žiakmi GM China. Po určitej dobe vzájomného spoznávania, i keď sám mám istý stupeň skúseností, som cítil veľmi hlbokú túžbu vstúpiť do skutočného rodinného vzťahu učiteľ – študent, založeného na vzájomnej dôvere.
A hoci je pravda, že podľa pravidiel čínskych bojových umení môžete mať iba jedného SiFu, platí to iba pre daný štýl. V dvoch rôznych štýloch samozrejme môžete mať dvoch rôznych SiFu.

Nechcem tu iba chváliť jedinečnosť majstra a učiteľa GM China, ale tiež aj charizmatického človeka. On zostal stále rovnaký, ľahko prístupný, užitočný a milý človek. Aj keď bol uznávaným členom budhistického kláštora, kde pracoval ako kuchár a bežne trpezlivo počúval sťažnosti mníchov, i keď si potom vymenili úlohy a vo večerných hodinách ich učil ako majster KungFu s plnou autoritou skutočného experta. GM Chin predstavuje materiál pre skvelý KungFu film!

Predtým, ako sme stretli GM China, mali sme šťastie stretnúť a študovať pod množstvom vynikajúcich majstrov rôznych interných štýlov. Väčšinu týchto štýlov mi odporučil môj mentor a priateľ profesor Tiwald. Keď som sa snažil získať majstrov, nepredstavil som sa ako "učiteľ KungFu Kernspecht". Často však moje inkognito bolo prehliadnuté hneď, ako som vstúpil do telocvične alebo počas prvého týždňa tréningu. Skutočnosť, že sme nezostali s niektorými veľkými majstrami a veľmajstrami, nemá nič spoločné s ich pôsobivými osobnými zručnosťami. Príčinou je jazyková bariéra a skutočnosť, že ich štýl by musel byť doplnený ďalšími internými štýlmi tak, aby naozaj úplne spĺňal moje bojové požiadavky. Vtedy som bol už v polovici mojich šesťdesiatich rokov, takže som jednoducho nemal čas zvládnuť rôzne vnútorné štýly.

Tri ďalšie aspekty, ktoré ma priviedli k tomu, aby som sa rozhodol pre GM China a jeho cestu z pomedzi všetkých ostatných nádherných vnútorných škôl:

 1. Zhong Xin Dao ako systém nemá žiadne obmedzenie štýlu!
  Je to čistá logika, stratégia, biomechanika, ovládanie energie.
 2. Zhong Xin Dao žije!
  Je to najmladšia interná škola bojových umení zo všetkých, založená na učení Zen. Kedykoľvek môžem klásť otázky veľmajstrovi, ktorý ho založil. Táto škola a metóda sa naďalej každodenne rozvíjajú na základe myslenia GM China a jeho rozhodnutí.
  Systém GM China pôvodne nemal žiadne zostavy, ale aby uspokojil potreby študentov, vyvinul dve, ktoré jasne vysvetľujú princípy jeho Zhong Xin Dao a ich aplikácie. Hoci som po takmer 60 rokoch v bojových umeniach takmer unavený zostavami, formy Zhong Xin Dao znovu prebudili môj záujem o zostavy – a to aj o zostavy WT - pretože tu mám okamžitú spojitosť so živými učeniami a ich učiteľom.
 3. Zhong Xin Dao sa naozaj dá naučiť!
  GM Chin vyvinul jasnú metódu výuky, ktorú môže každý jednoducho nasledovať krok za krokom, aby dosiahol svoj cieľ. So svojím „System Guide“ splnil požiadavku prof. Tiwalda, aby bolo možné položiť celý koncept výuky na stôl pred začiatočníka, a to hneď od prvého dňa.

A čo má toto všetko spoločné s WT?

Naša EWTO, ako organizácia zastrešujúca štýly WT, Escrima, Chi Kung, Grappling atď. s asi 60 000 aktívnymi členmi, ponúkne systém Zhong Xin Dao svojim členom ako samostatnú vnútornú disciplínu založenú na Zen.

Samozrejme, myšlienkou nie je nahradiť WingTsun, ktorý je chrbticou EWTO!

GM Chin ponúka starodávne učenie, ktoré sa prenieslo prostredníctvom jeho rodiny, a nie je to vyfabrikovaný štýl, kde ide iba o jeho vzhľad. Nazval by som to "vedou a logikou boja".

Jeho otec, GM Chin Lik Keong, optimalizoval rôzne štýly, s ktorými za ním prišli študenti rôznych biomechanických a energetických učení. Pre všetkých bola výuka od GM Chin Lik Keong veľkým prínosom.
Na rozdiel od našej súčasnej spoločnej KungFu dcéry Natalie, nezačal som sa priamo učiť rodinný systém GM China, ale učil som sa skôr skrz chápanie a optimalizáciu môjho vlastného WT. GM Chin je pre mňa neoceniteľnou pomocou pri transformácii môjho WT na interné WT - proces, ktorý som už začal s pomocou prof. Tiwalda. Bol dosť láskavý, aby ma opakovane uistil, že som už bol k tomu veľmi blízko a že by som ho objavil aj bez neho. Avšak bez Tiwaldovej pomoci by sme my dvaja na to potrebovali ďalších desať rokov, ak nie oveľa viac.

Tak prečo by som sa mal snažiť znovu objaviť koleso?

GM Chin ho už zostrojil. Teraz môžem odtiaľto pokračovať a využiť ušetrený čas na ďalší vývoj. Pre GM China a mňa slovo "umenie" v termíne "bojové umenie" je tvrdá práca a takisto veda, kde pracujete a zároveň zdieľate poznatky s ostatnými.

Dlhé roky som experimentoval a premýšľal nad tým, aké konkrétne cvičenia použiť pri budovaní „Veľkej 7“ (uvedomenie, rovnováha, pohyblivosť, jednota tela, senzitivita, načasovanie, bojový duch) vo svojom WingTsun, aby boli zároveň transparentne preskúšateľné. Teraz, po získaní vedomostí o systéme GM China, som mohol použiť výsledky jeho výskumu.

Preto teraz používam úzky výber z jeho početných cvičení v iWT. Aby sme podporili internalizáciu (jednotu tela a centrovanie) u majstrov WT, čo nie je možné bežne dosiahnuť bez špeciálneho tréningu. Moja práca s GM Chinom bola tiež veľmi prospešná v oblasti biomechaniky, práce s energiou a veľmi inteligentného správania v bode kontaktu so súperom.

Tí, ktorí poznajú moju prácu na optimalizácii WingTsun, si možno pamätajú, čo profesor Horst Tiwald vo svojom príhovore k mojej knihe "The Essence of WingTsun" nazval mojím "zlatým pokladom": "Pán Kernspecht, Vaša „Linkage Theory“ je zlatý poklad, ktorý nielen robí z WingTsun vynikajúce bojové umenie, ale aj mimoriadne efektívne fyzické cvičenie, ktoré môže pomôcť rozvíjať osobnosť dokonca aj v detstve ..."
GM Chin tiež pracuje v tejto špecifickej oblasti, ale robí to oveľa dlhšie ako ja, pričom ani jeden z nás nevedel o práci toho druhého.

S veľkou vďakou a s dôverou, ktorá bola do mňa vložená, ja, BILL NEWMAN (GM v Escrima) a moji žiaci - veľmajstri GIUSEPPE SCHEMBRI, Dr. OLIVER KÖNIG a Majster ANDREAS GROSS sme sa rozhodli zabezpečiť, aby sa GM Chinove jedinečné učenie šírilo v Európe (v úplne autentickej a nezriedenej forme) prostredníctvom EWTO.
Budeme šíriť a reprezentovať Zhong Xin Dao, napr. v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Taliansku, Dánsku, Bulharsku a pravdepodobne aj na Cypre a všade podporovať našich študentov.
Natalie medzitým získala veľmi náročnú učiteľskú licenciu, a preto sme tiež oprávnení skúšať študentov prísne podľa pokynov GM China.
GM Chin nás každoročne niekoľkokrát navštívi na seminároch a bude demonštrovať svoj štýl a bojovú logiku.

Na moje odporúčanie dňa 15. novembra 2017, Štátna univerzita v Plovdive a vymenovala GM China za čestného profesora, ako predtým aj môjho učiteľa Karate Kaicho Jona Bluminga (10. Dan Karate, 9. Dan Judo).
Je to naozaj zaslúžené uznanie za celoživotnú prácu venovanú Zenu a výskumu v oblasti bojových umení.
Profesor Sam Chin je skutočným vedcom v oblasti bojových umení, pretože pre nás vytvoril jedinečné znalosti!

Keith R. Kernspecht

Zdroj: http://www.wingtsunwelt.com
(preklad: Eduard Vičan, 1. HG EWTO Slovensko)